Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 9/12/2023 09:40.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 202413.2* 93.8 manje od proseka za Zima Prosečno.---------13.2* 581.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 2023164.6 57.6 više od proseka za Zima Prosečno.182.3* 40 više od proseka za Proleće Prosečno.230.4 67.8 više od proseka za Leto Prosečno.236.5 53.5 više od proseka za Jesen Prosečno.813.8* 218.9 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 2022143.1 36.1 više od proseka za Zima Prosečno.102.4* 40 manje od proseka za Proleće Prosečno.253.2* 90.6 više od proseka za Leto Prosečno.198.5 15.5 više od proseka za Jesen Prosečno.697.2* 102.3 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 2021------4.3* 158.3 manje od proseka za Leto Prosečno.114.0 69 manje od proseka za Jesen Prosečno.118.3* 476.7 manje od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks164.6 182.3 253.2 236.5 813.8
prosek107.0 142.3 162.6 183.0 595.0
Min13.2 102.4 4.3 114.0 13.2
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.