Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 18/5/2024 15:40.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 202489.5 42.9 manje od proseka za Zima Prosečno.185.9* 29 više od proseka za Proleće Prosečno.------275.4* 359.5 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 2023164.6 32.2 više od proseka za Zima Prosečno.182.3* 25.4 više od proseka za Proleće Prosečno.230.4 67.8 više od proseka za Leto Prosečno.236.5 53.5 više od proseka za Jesen Prosečno.813.8* 178.9 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 2022143.1 10.7 više od proseka za Zima Prosečno.102.4* 54.5 manje od proseka za Proleće Prosečno.253.2* 90.6 više od proseka za Leto Prosečno.198.5 15.5 više od proseka za Jesen Prosečno.697.2* 62.3 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 2021------4.3* 158.3 manje od proseka za Leto Prosečno.114.0 69 manje od proseka za Jesen Prosečno.118.3* 516.6 manje od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks164.6 185.9 253.2 236.5 813.8
prosek132.4 156.9 162.6 183.0 634.9
Min89.5 102.4 4.3 114.0 118.3
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.